Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
v

Změny v rozvrhu čtvrtek 21. 2.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Durajová Jana VEJ .... BRH - KOU - -
Jánský Jiří - .. KOU NOA SIC .... PET
Nohová Olga SOA - ZIN - NOA
Traxlerová Petra KRY GAZ KOU KRY
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8
302 MZK MZK MZK MZK MZK MZK
303 MZK MZK MZK MZK MZK MZK
305 MZK MZK MZK MZK MZK MZK
Změny v rozvrzích učitelů
Bernáth Vilém
3 supl. (DUR PN) CJL 2.AZ 210 přespočetná hod.
Gažová Olena
1 navíc SVZ 2.BS 208 za odpadlou
1 odpadá AJK 4.PT (AJK) zrušeno
2 supl. (TRV MZK) ADC 1.BS 208 za odpadlou
2 odpadá AJK 4.PT (AJK) zrušeno
Jánská Zdeňka
1 změna EKN 3.MA 108
2 navíc TEC 2.AZ (ZA) 105 za odpadlou
2 odpadá TEC 2.AZ (ZA) zrušeno
3 změna FYZ 3.MA 206
Jechová Markéta
1 odpadá CHE 1.EI zrušeno
3 odpadá ZBE 1.PT zrušeno
Kocík Milan
1 odpadá KAP 2.N zrušeno
2 odpadá PVO2 2.N zrušeno
3 odpadá PVO2 2.N zrušeno
4 odpadá PVO2 2.N zrušeno
Koutná Eva
3 supl. (JNY PN) ZEL 1.EI (E) 208 přespočetná hod.
3 spojeno (TRV MZK) VYT 1.EI (I) 208
5 supl. (DUR PN) CJL 3.PT 207 přespočetná hod.
Krýdl Miroslav
1 spojeno (TRV MZK) VYT 2.EI (I) 904
2 navíc DOV 3.MA (AT) 904
2 odpadá CTE 3.MA (ME) zrušeno
4 spojeno (TRV MZK) VYT 2.EI (I) 904
5 navíc DOV 4.MA (AT) 904
5 odpadá PRE 4.MA (ME) zrušeno
Kutláková Lucie
4 navíc MAT 1.BS 210 přespočetná hod.
Lehocký Jan
2 navíc TEV 1.EI (1.sk) TEV1 za odpadlou
2 odpadá TEV 1.EI (1.sk) zrušeno
3 navíc MAT 2.EI TEV1 za odpadlou
3 odpadá ZDR 4.PT zrušeno
4 navíc MAT 1.PT 108 za odpadlou
4 odpadá TEV 4.PT (1.sk) zrušeno
Michálková Iveta
1 navíc NJK 4.PT (NJK) 309
2 navíc NJK 4.PT (NJK) 309 za odpadlou
2 odpadá MAT 3.PT zrušeno
3 navíc NJK 4.PT (NJK) 309
3 odpadá MAT 2.EI zrušeno
4 navíc AJK 4.PT (AJK) 309
4 odpadá MAT 1.PT zrušeno
Mrvíková Bohdana
1 odpadá AJK 4.MA (AJK) zrušeno
2 odpadá AJK 4.MA (AJK) zrušeno
Neubergová Petra
1 navíc CHE 1.EI 206 za odpadlou
1 změna NJK 4.PT (NJK)+ zrušeno
2 navíc MAT 3.PT 210 za odpadlou
2 změna NJK 4.PT (NJK)+ zrušeno
Noha Pavel
4 supl. (JNY PN) ZEL 1.EI (E) 901 přespočetná hod.
4 spojeno (NOH DVPP) PLY 1.EI (I) 901
Novotná Petra
1 navíc AJK 2.N 306 za odpadlou
2 navíc AJK 2.N 306 za odpadlou
2 odpadá MAT 2.BS zrušeno
3 navíc AJK 2.N 306 za odpadlou
3 odpadá MAT 3.BS zrušeno
4 navíc AJK 2.N 306 za odpadlou
4 odpadá MAT 1.BS zrušeno
Peterková Lucie
1 odpadá SVZ 2.BS zrušeno
2 odpadá TEV 1.EI (2.sk) zrušeno
3 odpadá IKT 4.MA (2.sk) zrušeno
4 odpadá IKT 4.MA (2.sk) zrušeno
7 supl. (JNY PN) FYZ 2.EI 203 přespočetná hod.
Soucha Filip
0 spojeno (NOH DVPP) TED 1.EI (I) 113
1 navíc MAT 4.BS 301 za odpadlou
1 odpadá IKT 2.AZ zrušeno
2 navíc MAT 4.BS 301 za odpadlou
3 navíc MAT 4.BS 301 za odpadlou
3 odpadá IKT 4.MA (1.sk) zrušeno
4 navíc MAT 4.BS 301 za odpadlou
4 odpadá IKT 4.MA (1.sk) zrušeno
Souchová Romana
4 odpadá TEV 4.PT (2.sk) zrušeno
Šichová Jana
1 navíc IKT 2.AZ 207 za odpadlou
1 odpadá MAT 4.BS zrušeno
2 změna FYZ 3.BS 206
3 změna FYZ 1.BS 207
4 změna MAT 2.AZ 207
5 supl. (JNY PN) FYZ 2.EI 106 přespočetná hod.
Štanc Pavel
1 navíc MAT 4.MA 307 za odpadlou
2 navíc MAT 4.MA 307 za odpadlou
2 odpadá DOV 3.MA (AT) zrušeno
3 navíc MAT 4.MA 307 za odpadlou
4 navíc AJK 4.MA (AJK) 307 za odpadlou
5 odpadá DOV 4.MA (AT) zrušeno
Vacková Pavla
4 odpadá PAP 4.BS zrušeno
Vejvoda Tomáš
1 supl. (DUR PN) CJL 3.PT 908 přespočetná hod.
2 navíc MAT 2.BS 908 za odpadlou
2 odpadá KRL 4.BS zrušeno
3 navíc MAT 3.BS 908 za odpadlou
3 odpadá KRL 4.BS zrušeno
Zinek Jiří
2 spojeno (NOH DVPP) PLY 2.EI (I) 001
3 navíc ZBE 1.PT 100 přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd
1.BS
2 ADC 208 supluje GAZ (TRV)
3 FYZ 207 změna SIC
4 MAT 210 navíc KUT
4 MAT odpadá (NOV)
1.EI
0 TED I 113 spojí SOA (NOH)
1 CHE 206 navíc NEU
1 CHE odpadá (JEC)
2 TEV 2.sk TEV1 navíc LEC
2 TEV 1.sk TEV1 navíc LEC
2 TEV 1.sk odpadá (LEC)
2 TEV 2.sk odpadá (PET)
3 ZEL E 208 supluje KOU (JNY)
3 VYT I 208 spojí KOU (TRV)
4 ZEL E 901 supluje NOA (JNY)
4 PLY I 901 spojí NOA (NOH)
1.PT
3 ZBE 100 navíc ZIN
3 ZBE odpadá (JEC)
4 MAT 108 navíc LEC
4 MAT odpadá (MIC)
2.AZ
1 IKT 207 navíc SIC
1 IKT odpadá (SOA)
2 ETC A 105 navíc JAN
2 TEC ZA 105 navíc JAN
2 TEC ZA odpadá (JAN)
2 ETC A odpadá (JNY)
3 CJL 210 supluje BRH (DUR)
4 MAT 207 změna SIC
2.BS
1 SVZ 208 navíc GAZ
1 SVZ odpadá (PET)
2 MAT 908 navíc VEJ
2 MAT odpadá (NOV)
2.EI
1 VYT I 904 spojí KRY (TRV)
2 PLY I 001 spojí ZIN (NOH)
3 MAT TEV1 navíc LEC
3 MAT odpadá (MIC)
4 VYT I 904 spojí KRY (TRV)
5 FYZ 106 supluje SIC (JNY)
7 FYZ 203 supluje PET (JNY)
2.N
1 AJK 306 navíc NOV
1 KAP odpadá (KOC)
2 AJK 306 navíc NOV
2 PVO2 odpadá (KOC)
3 AJK 306 navíc NOV
3 PVO2 odpadá (KOC)
4 AJK 306 navíc NOV
4 PVO2 odpadá (KOC)
3.BS
2 FYZ 206 změna SIC
3 MAT 908 navíc VEJ
3 MAT odpadá (NOV)
3.MA
1 EKN 108 změna JAN
2 CTE ME 904 navíc KRY
2 DOV AT 904 navíc KRY
2 CTE ME odpadá (KRY)
2 DOV AT odpadá (STA)
3 FYZ 206 změna JAN
3.PT
1 CJL 908 supluje VEJ (DUR)
2 MAT 210 navíc NEU
2 MAT odpadá (MIC)
5 CJL 207 supluje KOU (DUR)
4.MA
1 MAT 307 navíc STA
1 AJK AJK odpadá (MVK)
1 NJK NJK odpadá (NEU)
2 MAT 307 navíc STA
2 AJK AJK odpadá (MVK)
2 NJK NJK odpadá (NEU)
3 MAT 307 navíc STA
3 IKT 2.sk odpadá (PET)
3 IKT 1.sk odpadá (SOA)
4 NJK NJK navíc STA
4 AJK AJK 307 navíc STA
4 IKT 2.sk odpadá (PET)
4 IKT 1.sk odpadá (SOA)
5 PRE ME 904 navíc KRY
5 DOV AT 904 navíc KRY
5 DOV AT odpadá (STA)
5 PRE ME odpadá (KRY)
4.BS
1 MAT 301 navíc SOA
1 MAT odpadá (SIC)
2 MAT 301 navíc SOA
2 KRL odpadá (VEJ)
3 MAT 301 navíc SOA
3 KRL odpadá (VEJ)
4 MAT 301 navíc SOA
4 PAP odpadá (VCA)
4.PT
1 AJK AJK 309 navíc MIC
1 NJK NJK 309 navíc MIC
1 AJK AJK odpadá (GAZ)
1 NJK NJK odpadá (NEU)
2 AJK AJK 309 navíc MIC
2 NJK NJK 309 navíc MIC
2 AJK AJK odpadá (GAZ)
2 NJK NJK odpadá (NEU)
3 AJK AJK 309 navíc MIC
3 NJK NJK 309 navíc MIC
3 ZDR odpadá (LEC)
4 NJK NJK 309 navíc MIC
4 AJK AJK 309 navíc MIC
4 TEV 1.sk odpadá (LEC)
4 TEV 2.sk odpadá (SOU)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou