Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
v

Změny v rozvrhu Wednesday 2. 12.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Haidinger Jaroslav
8 přesun << AUB 3.AZ (A) 902 z 30.11. 8. hod
HZS Příbram
2 přesun << TPO 4.PT HZS z 18.11. 1. hod
2 odpadá ZMU 4.PT zrušeno
3 přesun << TPO 4.PT HZS z 25.11. 8. hod
3 odpadá ZMU 4.PT zrušeno
4 přesun << TPO 4.PT HZS z 25.11. 7. hod
4 odpadá ZMU 4.PT zrušeno
5 navíc TPO 4.PT HZS za odpadlou
5 odpadá ZMU 4.PT zrušeno
6 přesun << TVY 4.PT HZS z 25.11. 2. hod
6 odpadá ZMU 4.PT zrušeno
7 přesun << TVY 4.PT HZS z 25.11. 1. hod
7 odpadá ZPP 4.PT zrušeno
8 navíc TVY 4.PT HZS za odpadlou
8 odpadá ZPP 4.PT zrušeno
Koutná Eva
1 navíc TEV 3.AZ 208 za odpadlou
1 odpadá TEV 3.AZ zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
3.AZ
1 TEV 208 navíc KOU
1 TEV odpadá (KOU)
8 AUB A 902 přesun << HAG z 30.11. 8. hod
4.PT
2 TPO HZS přesun << HZS z 18.11. 1. hod
2 ZMU odpadá (HZS)
3 TPO HZS přesun << HZS z 25.11. 8. hod
3 ZMU odpadá (HZS)
4 TPO HZS přesun << HZS z 25.11. 7. hod
4 ZMU odpadá (HZS)
5 TPO HZS navíc HZS
5 ZMU odpadá (HZS)
6 TVY HZS přesun << HZS z 25.11. 2. hod
6 ZMU odpadá (HZS)
7 TVY HZS přesun << HZS z 25.11. 1. hod
7 ZPP odpadá (HZS)
8 TVY HZS navíc HZS
8 ZPP odpadá (HZS)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou