Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
v

Změny v rozvrhu středa 19. 12.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8
3.A OČMU OČMU OČMU OČMU OČMU OČMU
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Gažová Olena NEU ZIN MVK JAN NEU ....
Novotná Petra HAG MIC JNY SIC ZIN .... KOU
Štanc Pavel .. .. NOA .. - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Haidinger Jaroslav
1 supl. (NOV NV) MAT 2.MA 901 přespočetná hod.
Příbram HZS
1 přesun << TVY 4.PT HZS z 7. hod
1 odpadá ZPP 4.PT zrušeno
2 přesun << TVY 4.PT HZS z 6. hod
2 odpadá ZPP 4.PT zrušeno
3 navíc TVY 4.PT HZS za odpadlou
3 přesun >> TPO 4.PT na 7. hod
4 navíc TVY 4.PT HZS za odpadlou
4 přesun >> TPO 4.PT na 6. hod
6 přesun << TPO 4.PT HZS z 4. hod
6 přesun >> TVY 4.PT na 2. hod
7 přesun << TPO 4.PT HZS z 3. hod
7 přesun >> TVY 4.PT na 1. hod
Jánská Zdeňka
4 supl. (GAZ NV) AJK 1.PT (AJK1) 301 přespočetná hod.
Jánský Jiří
3 supl. (NOV NV) MAT 2.MA 105 přespočetná hod.
Koutná Eva
6 odpadá OBN 3.A
7 supl. (NOV NV) SVZ 1.BS 208 přespočetná hod.
Lehocký Jan
7 odpadá TEV 3.A zrušeno
Michálková Iveta
2 supl. (NOV NV) MAT 3.BS 110 za odpadlou
Mrvíková Bohdana
3 supl. (GAZ NV) AJK 3.PT 201 za odpadlou
3 odpadá AJK 3.A
Neubergová Petra
1 spojeno (GAZ NV) AJK 3.MA (AJK) 208
1 změna NJK 3.BS (NJK1)+ 208
5 změna NJK2 4.BS (NJK2) 201
5 spojeno (GAZ NV) RJK2 4.BS (RJK2) 201
Noha Pavel
3 supl. (STA ŠA) MAT 1.AZ 902 za odpadlou
5 odpadá AUB 3.A
Šichová Jana
4 supl. (NOV NV) MAT 2.N 305 přespočetná hod.
Štanc Pavel
0 odpadá EKN 3.A zrušeno
Zinek Jiří
2 supl. (GAZ NV) AJK 1.BS (2.sk) 100 přespočetná hod.
5 supl. (NOV NV) MAT 1.BS 105 přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd
1.AZ
3 MAT 902 supluje NOA (STA)
1.BS
2 AJK 2.sk 100 supluje ZIN (GAZ)
5 MAT 105 supluje ZIN (NOV)
7 SVZ 208 supluje KOU (NOV)
1.PT
4 AJK AJK1 301 supluje JAN (GAZ)
2.MA
1 MAT 901 supluje HAG (NOV)
3 MAT 105 supluje JNY (NOV)
2.N
4 MAT 305 supluje SIC (NOV)
3.A
0 EKN odpadá (STA)
7 TEV odpadá (LEC)
1.-6. hod OČMU
3.BS
1 NJK NJK1 208 změna NEU
2 MAT 110 supluje MIC (NOV)
3.MA
1 AJK AJK 208 spojí NEU (GAZ)
1 NJK NJK 208 změna NEU
3.PT
3 AJK 201 supluje MVK (GAZ)
4.BS
5 NJK2 NJK2 201 změna NEU
5 RJK2 RJK2 201 spojí NEU (GAZ)
4.PT
1 TVY HZS přesun << HZS z 7. hod
1 ZPP odpadá (HZS)
2 TVY HZS přesun << HZS z 6. hod
2 ZPP odpadá (HZS)
3 TVY HZS navíc HZS
3 TPO přesun >> na 19.12. 7. hod
4 TVY HZS navíc HZS
4 TPO přesun >> na 19.12. 6. hod
6 TPO HZS přesun << HZS z 4. hod
6 TVY přesun >> na 19.12. 2. hod
7 TPO HZS přesun << HZS z 3. hod
7 TVY přesun >> na 19.12. 1. hod
Pedagogický dohled u třídy:
3.A
Hodina: 1.-6., Učitel: Štanc Pavel