Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
v
v

Změny v rozvrhu Monday 29. 5.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8
3.BS VOD VOD VOD VOD VOD VOD VOD VOD VOD
3.MA PRX PRX PRX PRX PRX PRX PRX PRX PRX
3.PT PRX PRX PRX PRX PRX PRX PRX PRX PRX
4.BS UKS UKS UKS UKS UKS UKS UKS UKS UKS
4.MA UKS UKS UKS UKS UKS UKS UKS UKS UKS
4.PT VMZ VMZ VMZ VMZ VMZ VMZ VMZ VMZ VMZ
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Dražan Jaroslav - FIR KRT NEU HAG NOS .... - -
Mrvíková Bohdana - - - .. .... GAZ - - -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8
106 MZK MZK MZK MZK MZK MZK MZK MZK MZK
Změny v rozvrzích učitelů
Fiřtová Andrea
1 supl. (DRA MZK) STT 1.ZI (Z) 207 za odpadlou
1 odpadá AJK 4.BS
2 odpadá AJK 3.BS (1.sk)
Gažová Olena
3 odpadá RJK2 3.BS (RJK2)
5 supl. (MVK PN) AJK 2.BP (2.sk) 201 za odpadlou
5 odpadá AJK 3.PT
Haidinger Jaroslav
4 supl. (DRA MZK) ETC 1.MA (AT) 901 za odpadlou
4 odpadá MVO 3.MA (AT)
Kocík Milan
0 odpadá SEO 3.BS (1.sk)
1 odpadá SEO 3.BS (1.sk)
2 odpadá PVO 4.BS
3 odpadá PVO 4.BS
4 odpadá PVO 4.BS
5 odpadá KRL 3.BS
7 odpadá SEO 4.BS (1.sk)
8 odpadá SEO 4.BS (1.sk)
Kratochvíl Zdeněk
0 změna ELM 2.MA (ME) 109
1 změna ELM 2.MA (ME) 109
2 supl. (DRA MZK) MTC 1.MA (ME) 109 za odpadlou
2 odpadá ELM 3.MA (ME)
3 změna ENI 2.MA (ME)+ 105
4 změna PEL 3.E 105
5 změna PEL 3.E 105
6 změna ETM 3.E 105
Kutláková Lucie
2 odpadá AJK 3.BS (2.sk)
Lehocký Jan
5 odpadá TVP 4.BS
Michálková Iveta
2 odpadá MAT 3.PT
4 odpadá MAT 3.BS
Neubergová Petra
1 odpadá CJL 3.MA
3 supl. (DRA MZK) STT 1.ZI (Z) 204 za odpadlou
3 odpadá NJK2 3.BS (NJK2)
5 odpadá CJL 3.MA
6 odpadá CJL 4.BS
Nosek Oldřich
4 odpadá ENI 3.MA (ME)
5 supl. (DRA MZK) MTC 1.MA (ME) 904 za odpadlou
Novotná Petra
6 odpadá MAT 3.MA
Peterková Lucie
6 odpadá ADC 3.BS (1.sk)
Pošvář Jan
0 odpadá OV1 4.MA (1OME)
1 odpadá OV1 4.MA (1OME)
2 odpadá OV1 4.MA (1OME)
3 odpadá OV1 4.MA (1OME)
4 odpadá OV1 4.MA (1OME)
5 odpadá OV1 4.MA (1OME)
Soucha Filip
6 odpadá ADC 3.BS (2.sk)
Štanc Pavel
2 odpadá DOV 3.MA (AT)
Stefanidesová Jitka
1 odpadá CJL 3.PT
4 odpadá CJL 3.PT
Traxlerová Jaroslava
3 odpadá EKN 3.PT
7 odpadá EKN 3.BS
Auto škola
7 odpadá RMV 3.MA (AT)
8 odpadá RMV 3.MA (AT)
Fiřt Josef
0 odpadá PVY1 4.PT (1.OV)
1 odpadá PVY1 4.PT (1.OV)
2 odpadá PVY1 4.PT (1.OV)
3 odpadá PVY1 4.PT (1.OV)
4 odpadá PVY1 4.PT (1.OV)
5 odpadá PVY1 4.PT (1.OV)
Krajč Silvestr
0 odpadá PVY1 4.PT (2.OV)
1 odpadá PVY1 4.PT (2.OV)
2 odpadá PVY1 4.PT (2.OV)
3 odpadá PVY1 4.PT (2.OV)
4 odpadá PVY1 4.PT (2.OV)
5 odpadá PVY1 4.PT (2.OV)
Sloup Petr
0 odpadá OV1 4.MA (2OME)
1 odpadá OV1 4.MA (2OME)
2 odpadá OV1 4.MA (2OME)
3 odpadá OV1 4.MA (2OME)
4 odpadá OV1 4.MA (2OME)
5 odpadá OV1 4.MA (2OME)
Šimonovský Jiří
0 odpadá OV1 4.MA (ATOV)
1 odpadá OV1 4.MA (ATOV)
2 odpadá OV1 4.MA (ATOV)
3 odpadá OV1 4.MA (ATOV)
4 odpadá OV1 4.MA (ATOV)
5 odpadá OV1 4.MA (ATOV)
Změny v rozvrzích tříd
1.MA
2 MTC ME 109 supluje KRT (DRA)
4 ETC AT 901 supluje HAG (DRA)
5 MTC ME 904 supluje NOS (DRA)
1.ZI
1 STT Z 207 supluje FIR (DRA)
3 STT Z 204 supluje NEU (DRA)
2.BP
5 AJK 2.sk 201 supluje GAZ (MVK)
2.MA
0 ELM ME 109 změna KRT
1 ELM ME 109 změna KRT
3 ENI AT 105 změna KRT
3 ENI ME 105 změna KRT
3.BS
0. - 8. les. Vodácký kurz
3.E
4 PEL 105 změna KRT
5 PEL 105 změna KRT
6 ETM 105 změna KRT
3.MA
0. - 8. les. Praxe
3.PT
0. - 8. les. Praxe
4.BS
0. - 8. les. Ukončení studia
4.MA
0. - 8. les. Ukončení studia
4.PT
0. - 8. les. Volno k přípravě na MZk
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou