Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
v

Změny v rozvrhu Tuesday 25. 6.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8
2.N UKS UKS UKS UKS UKS UKS UKS UKS UKS
3.A UKS UKS UKS UKS UKS UKS UKS UKS UKS
3.EI UKS UKS UKS UKS UKS UKS UKS UKS UKS
4.MA UKS UKS UKS UKS UKS UKS UKS UKS UKS
4.BS UKS UKS UKS UKS UKS UKS UKS UKS UKS
4.PT UKS UKS UKS UKS UKS UKS UKS UKS UKS
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Bernáth Vilém LEC .. NEU - KUT
Fiřtová Andrea - - MVK MVK MIC KUT MVK MVK
Šichová Jana PET
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8
904 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
905 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Příbram HZS
1 odpadá SCH 3.PT zrušeno
2 odpadá SCH 3.PT zrušeno
3 odpadá OAR 3.PT zrušeno
4 odpadá OAR 3.PT zrušeno
5 odpadá ZMU 3.PT zrušeno
6 odpadá ZMU 3.PT zrušeno
7 odpadá ZMU 3.PT zrušeno
Krýdl Miroslav
3 změna ENI 2.EI (E) 106
5 odpadá PRE 4.MA (ME)
7 odpadá ELM 4.MA (ME)
8 změna ENI 2.EI (E) 108
Kutláková Lucie
3 navíc AJK 3.PT 210 za odpadlou
3 odpadá AJK 2.N
4 supl. (BRH LEK) CJL 2.MA 201 za odpadlou
4 odpadá CJL 2.N
6 supl. (FIR NV) AJK 2.PT 201 za odpadlou
6 odpadá AJK 2.N
Lehocký Jan
0 supl. (BRH LEK) CJL 2.MA TEV1 za odpadlou
3 odpadá TEV 4.MA
7 odpadá TVP 4.BS
8 odpadá TVP 4.BS
Michálková Iveta
1 navíc MAT 3.PT 110 za odpadlou
2 navíc MAT 3.PT 110 za odpadlou
2 odpadá MAT 4.MA
5 supl. (FIR NV) AJK 2.MA 206 za odpadlou
6 odpadá MAT 4.MA
Mrvíková Bohdana
3 supl. (FIR NV) AJK 2.PT 201 za odpadlou
4 spojeno (FIR NV) AJK 1.EI (1.sk) 206
4 změna AJK 1.EI (2.sk) 206
7 spojeno (FIR NV) AJK 1.EI (1.sk) 203
7 změna AJK 1.EI (2.sk) 203
8 spojeno (FIR NV) AJK 1.EI (1.sk) 203
8 změna AJK 1.EI (2.sk) 203
Neubergová Petra
2 supl. (BRH LEK) CJL 2.EI 206 za odpadlou
4 navíc CJL 3.PT 208 za odpadlou
Noha Pavel
7 odpadá MVO 4.MA (AT)
Peterková Lucie
1 supl. (SIC LEK) FYZ 2.AZ 203 za odpadlou
5 odpadá TEV 2.N
Šichová Jana
5 navíc FYZ 3.PT 303 za odpadlou
5 odpadá MAT 4.BS
Štanc Pavel
4 odpadá DOV 4.MA (AT)
5 odpadá DOV 4.MA (AT)
Vacková Pavla
1 odpadá PAP 2.N
2 odpadá PAP 2.N
4 odpadá PAP 4.BS
Vejvoda Tomáš
6 odpadá PVO 4.BS
7 odpadá BES 2.N
Volf Michal
1 odpadá BCI 4.BS
2 odpadá BCI 4.BS
3 odpadá BCI 4.BS
Zinek Jiří
4 odpadá ZBS 4.MA (ME)
Fiřt Josef
0 změna PVY1 4.PT+
1 změna PVY1 4.PT+
2 změna PVY1 4.PT+
3 změna PVY1 4.PT+
4 změna PVY1 4.PT+
5 změna PVY1 4.PT+
Krajč Silvestr
0 změna PVY1 4.PT+
1 změna PVY1 4.PT+
2 změna PVY1 4.PT+
3 změna PVY1 4.PT+
4 změna PVY1 4.PT+
5 změna PVY1 4.PT+
Nešvara Pavel
0 odpadá OV1 3.EI (I)
1 odpadá OV1 3.EI (I)
2 odpadá OV1 3.EI (I)
3 odpadá OV1 3.EI (I)
4 odpadá OV1 3.EI (I)
5 odpadá OV1 3.EI (I)
6 odpadá OV1 3.EI (I)
Novák Jaroslav
0 změna OV1 3.EI (E)+
1 změna OV1 3.EI (E)+
2 změna OV1 3.EI (E)+
3 změna OV1 3.EI (E)+
4 změna OV1 3.EI (E)+
5 změna OV1 3.EI (E)+
Sloup Petr
0 změna OV1 3.EI (E)+
1 změna OV1 3.EI (E)+
2 změna OV1 3.EI (E)+
3 změna OV1 3.EI (E)+
4 změna OV1 3.EI (E)+
5 změna OV1 3.EI (E)+
Šimonovský Jiří
0 změna OV1 3.A (2.sk)+
1 změna OV1 3.A (2.sk)+
2 změna OV1 3.A (2.sk)+
3 změna OV1 3.A (2.sk)+
4 změna OV1 3.A (2.sk)+
5 změna OV1 3.A (2.sk)+
Tuháčková Květa
0 změna OV1 3.A (1.sk)+
1 změna OV1 3.A (1.sk)+
2 změna OV1 3.A (1.sk)+
3 změna OV1 3.A (1.sk)+
4 změna OV1 3.A (1.sk)+
5 změna OV1 3.A (1.sk)+
Změny v rozvrzích tříd
1.EI
4 AJK 1.sk 206 spojí MVK (FIR)
4 AJK 2.sk 206 změna MVK
7 AJK 1.sk 203 spojí MVK (FIR)
7 AJK 2.sk 203 změna MVK
8 AJK 1.sk 203 spojí MVK (FIR)
8 AJK 2.sk 203 změna MVK
2.AZ
1 FYZ 203 supluje PET (SIC)
2.EI
2 CJL 206 supluje NEU (BRH)
3 ENI E 106 změna KRY
8 ENI E 108 změna KRY
2.MA
0 CJL TEV1 supluje LEC (BRH)
4 CJL 201 supluje KUT (BRH)
5 AJK 206 supluje MIC (FIR)
2.N
0.-8. hod Ukončení studia
2.PT
3 AJK 201 supluje MVK (FIR)
6 AJK 201 supluje KUT (FIR)
3.A
0.-8. hod Ukončení studia
3.EI
0.-8. hod Ukončení studia
3.PT
1 MAT 110 navíc MIC
1 SCH odpadá (HZS)
2 MAT 110 navíc MIC
2 SCH odpadá (HZS)
3 AJK 210 navíc KUT
3 OAR odpadá (HZS)
4 CJL 208 navíc NEU
4 OAR odpadá (HZS)
5 FYZ 303 navíc SIC
5 ZMU odpadá (HZS)
6 ZMU odpadá (HZS)
7 ZMU odpadá (HZS)
4.MA
0.-8. hod Ukončení studia
4.BS
0.-8. hod Ukončení studia
4.PT
0.-8. hod Ukončení studia
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou